Tytuł projektu: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Nortpol Marcin Rogala, dzięki rozbudowie parku maszynowego i rozszerzeniu katalogu oferowanych produktów”

zestawienie_znakow_kolor

Tytuł projektu: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Nortpol Marcin Rogala, dzięki rozbudowie parku maszynowego i rozszerzeniu katalogu oferowanych produktów”

Nr projektu: RPLB.01.05.01-08-0158/16

Cel projektu:

 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy
 • rozszerzenie oferowanych produktów
 • zaoferowanie różnorodnych funkcjonalności wyrobów
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych i ICT
 • poprawa pozycji i wizerunku firmy
 • pozyskanie nowych klientów
 • wzrost przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Kluczowe efekty to:

 • wprowadzenie innowacji procesowych,
 • wprowadzenie innowacji produktowych,
 • wprowadzenie innowacji nietechnologicznych
 • wzrost zatrudnienia

 

Wartość projektu: 1 268 037,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 567 008,75 PLN